La Policia Local porta a terme controls de velocitat i de seguretat ciutadana a diferents punts del municipi

Última revisió 09-11-2020 18:12
09/11/2020

Controls de velocitat

La Policia Local porta a terme controls de velocitat en punts de la xarxa viària on, prèviament, la ciutadania ha advertit d’un possible excés de velocitat o es consideren de risc.

L’objectiu principal d’aquestes actuacions és la pacificació dels emplaçaments on es produeix aquesta situació d’acord amb el Pla Local de Seguretat Viària. Per assolir la fita esmentada també s’instal·len radars pedagògics amb la finalitat d’advertir els conductors i provocar l’adequació a la velocitat màxima permesa. Val a dir que alertar per mitjà de les xarxes socials sobre els controls, a banda de constituir una infracció greu, dificulta l’assoliment de la pacificació. En aquest sentit, s’ha de valorar que s’han detectat velocitats superiors a 90 km/h en punts on la velocitat màxima permesa era inclús inferior a 50 km/h amb el risc inherent que implica la circulació a aquesta velocitat en un àmbit urbà.

La Policia local disposa de cinc radars pedagògics, un radar sancionador i un aforador de vehicles. La tecnologia aplicada permet també l’explotació estadística del nombre  d’infraccions i dels fluxos de circulació dels nostres carrers.

Controls de seguretat ciutadana

En relació als controls de la seguretat ciutadana, l’Ajuntament té cinc punts de control: a la carretera de Palaudàries (a l’inici del terme), a l’encreuament entre el Camí de Palau i el carrer de la Creu de Baduell, a la carretera BV-1432 (a la rotonda d’accés a Can Xicota), a la carretera C-1415-b (a l’accés a Can Farell) i al carrer de Francesc Macià (a la rotonda d’intersecció amb el carrer del Camí del Turó).

Els punts de control compten amb dispositius de videovigilància. Les càmeres, que no serveixen per imposar sancions, compten amb un sistema informàtic que llegeix les matrícules i detecta possibles vehicles sospitosos a partir de les bases de dades policials que comparteix amb la Direcció General de la Policia i a la qual els Mossos d’Esquadra també tenen accés. Quan es detecta l'entrada o sortida del municipi d'un vehicle buscat per la policia, els agents reben un avís amb informació del punt on s'ha vist.

El desenvolupament d’una xarxa de videovigilància al municipi té per objectius la seguretat ciutadana i la prevenció de delictes contra el patrimoni.

Furts en zones comercials

La Policia Local informa que, darrerament, s’estan produint furts en els aparcaments de zones comercials i supermercats de la comarca.

Els fets es porten a terme mentre es carrega la compra al vehicle. Una persona llança monedes al terra i diu a la víctima que li han caigut aquestes monedes per despistar-la mentre un còmplice furta la bossa de mà de l’interior del vehicle.

La Policia Local ha traspassat aquesta informació als responsables dels establiments del nostre municipi per tal que informin els clients i, alhora, s’han establert controls per tal d’identificar els autors.

 

 

Et pot interessar