Regidoria d'Educació

Línies bàsiques d’actuació

 • Creació i gestió directa de les Escoles Bressol MunicipalsCreació i gestió directa del PFI (Programa de Formació i Inserció)
 • Coordinació de l’Escola de Persones adultes de la Vall del Tenes, mancomunada.
 • Coordinació de l’Escola de Música de la Vall del Tenes, mancomunada.
 • Elaboració del mapa escolar municipal
 • Elaboració i gestió del Programa d’Activitats Educatives per als centres educatius (PAE)
 • Foment per a la formació i acompanyament a les famílies. (PAF, Habilitats parentals)
 • Membre impulsor del  Servei Comunitari
 • Participació en els Consells Escolars de centre
 • Impulsor i coordinació del Consell Escolar Municipal
 • Gestió i coordinació del Consell d’Infants
 • Membre fundador i  impulsor de la Xarxa TET de transició Escola-Treball (Fira Guia’t)
 • Coordinació en el Pla Millora l’Ocupació
 • Coordinació programa LECXIT (Lectura per a l'èxit educatiu)
 • Servei de suport extern psicopedagògic als centres educatius
 • Suport i col·laboració dels projectes de la comunitat educativa
 • Suport a les AMPA
 • Subvencions a entitats municipals
 • Suport als projectes singulars de centre amb els Instituts
 • Impulsor de projectes per a la convivència als centres educatius  (Projecte Creix, Projecte TEI)
 • Regulació dels usos socials dels equipaments escolars i cessió de material
 • Suport a l’estalvi  energètic. Projecte Euronet  50/50

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic: Silvia Mateu

Oficines

Escola Bressol Municipal PalaudàriesCarrer del Segre, 6308186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 864 59 54llam.palaudarieseb@llicamunt.catHorari de dilluns a divendres de 8 a 17 h
Institut Escola Miquel Martí i PolCarrer de Can Roure, 2-1008186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 860 75 05Fax. 93 860 75 05a8077782@xtec.catHorari de dilluns a divendres de 8.30 a 12 h, i de 15 a 16.30
Escola Rosa Oriol i Anguerac. de la Marina, 2608186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 843 57 25Fax. 93 843 57 27a8060940@xtec.catHorari de dilluns a divendres de 8.30 a 12 h i de 15 a 16.30
Escola Els Picotsc. de Jaume I, 32-34 / c. de la Baronia de Montbui, 30-3408186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 56 05 Fax. 93 841 46 52a8074823@xtec.catHorari de dilluns a divendres, de 8.30 a 12 h, i de 15 a 16.30 h
Institut Lliçàav. dels Països Catalans, 2608186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 66 25Fax. 93 841 66 48a8052955@xtec.catHorari de dilluns a divendres de 8 a 14.30 (es realitza jornada continuada)
Seu de la Regidoria d'Educacióc. de Rafael Casanovas, 8, 1a planta 08186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75llam.educacio@llicamunt.catHorari de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenesc. de Jaume I, 15-4508186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 63 43epavt@mvalltenes.catHorari de dilluns a divendres de 17 a 21h
Escola bressol municipal Nova Espurnac. de Llívia, 208186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 53 31espurnaeb@llicamunt.catHorari de dilluns a divendres de 7:30 a 17h