Projectes singulars de centre

L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria. Aquest acord pretén donar suport als dos instituts del municipi col·laborant en els projectes singulars de centre i donar una resposta a les necessitats educatives especials d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva integració escolar, social i laboral.

L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes des del tercer curs de l’ESO que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. Aquest projecte implica una organització curricular i un horari de permanència en el centre diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats que afavoreixen continuar amb èxit els estudis i que requereixen una organització diferent.

Punts de prestació

Seu de la Regidoria d'Educacióc. de Rafael Casanovas, 8, 1a planta 08186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75llam.educacio@llicamunt.catHorari
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-01-2019 13:55